Inschrijfvoorwaarden

Reguliere cursusprogramma

  1. Inschrijving geschiedt door het volledig invullen, ondertekenen en inleveren van het inschrijfformulier of door het doorlopen van het inschrijfproces op onze website.
  2. Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst. Uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus ontvangt u definitief bericht over het wel of niet doorgaan van de cursus.
  3. Door inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld. U heeft het recht tot 14 dagen voor aanvang van de cursus schriftelijk te annuleren. Wij berekenen bij annulering € 8,00 aan administratiekosten. Na deze periode, vanaf 14 dagen voor aanvang van de cursus, is annulering niet meer mogelijk en wordt geen cursusgeld meer terugbetaald. Het is wel mogelijk om iemand anders in uw plaats te laten deelnemen.
  4. Slechts bij hoge uitzondering is gedeeltelijke restitutie mogelijk. Hiervoor dient u een schriftelijke aanvraag in te dienen bij het bestuur van de stichting.
  5. Door in te schrijven machtigt u Stichting de Eijnderic onherroepelijk om éénmalig het cursusbedrag van uw bank/girorekening af te schrijven indien de cursus doorgaat. Betaling van het cursusgeld geschiedt uitsluitend via een éénmalige machtiging. Als de cursus niet doorgaat, wordt het cursusbedrag niet geïncasseerd. Indien de cursus bestaat uit 20 of meer lessen wordt het bedrag in 2 termijnen afgeschreven.Wanneer u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Incasso ID stichting de Eijnderic NL39ZZZ410849950000.
  6. Afwezigheid tijdens de cursus verplicht Stichting de Eijnderic niet tot terugbetaling van cursusgelden.
  7. In de prijs is rekening gehouden met de subsidie van de gemeente Bernheze. De cursusprijs geldt voor de inwoners van de gemeente Bernheze. De overige cursisten betalen € 1,00 per les extra.
  8. Wilt u samen met anderen aan dezelfde cursus deelnemen, gelieve dit dan te door te geven op het moment dat u inschrijft.


Zomeractiviteiten

  1. U schrijft zich in door het volledig invullen, ondertekenen en inleveren van het inschrijfformulier of door het doorlopen van het inschrijfproces op onze website.
  2. Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst. Uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de zomeractiviteiten krijgt u schriftelijk een definitieve bevestiging van de activiteit(en) waarvoor u ingeschreven bent.
  3. Bij annulering tot 14 dagen voor de dag waarop de activiteit plaatsvindt brengen wij u € 4,00 per activiteit die u annuleert in rekening. Na deze periode bent u bij annulering de volledige deelnemersbijdrage verschuldigd. Het is wel mogelijk om iemand anders in uw plaats te laten deelnemen.
  4. In de prijs is rekening gehouden met de subsidie van de gemeente Bernheze. De cursusprijs geldt voor de inwoners van de gemeente Bernheze. De overige cursisten betalen € 1,00 per activiteit extra.
  5. Door ondertekening van het formulier machtigt u Stichting de Eijnderic om eenmalig de deelnemersbijdrage van uw bank-/giro rekening af te schrijven. Uiteraard worden alleen de kosten geïncasseerd van de activiteiten die door gaan. Wanneer u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Incasso ID stichting de Eijnderic NL39ZZZ410849950000.
  6. Afwezigheid tijdens activiteiten van de zomeractiviteiten verplicht Stichting de Eijnderic niet tot terugbetaling van de deelnemersbijdrage.
  7. De Eijnderic behoudt zich het recht voor om activiteiten te annuleren indien de omstandigheden daartoe leiden.
  8. Wilt u samen met anderen aan dezelfde activiteit deelnemen, gelieve dit dan te vermelden op het inschrijfformulier en de formulieren aan elkaar geniet in te leveren. Schrijft u in via de website dan kunt u dit vermelden in het vak “opmerkingen”. Doet u dit niet tegelijkertijd dan bestaat de kans dat u niet samen deel kunt nemen doordat een activiteit al volgeboekt is.